Binh khí võ thuật trong võ cổ truyền Việt Nam gồm 18 môn tương ứng với 18 món binh khí: côn, kiếm, đao, thương, giáo, kích, xà mâu, đinh ba,...