Các bài quyền võ cổ truyền Việt Nam trong hình tượng của hổ với những động tác, tư thế...