Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

 học võ Vovinam tự vệ

Hiện nay, số lượng người bị cướp giật xuất hiện ngày càng nhiều khiến hầu hết mọi người hoang mang khi đi ra ngoài. Học võ để tự vệ là phương...